Återvinning

Återvinn för miljö och en bättre framtid

Efter en stor flytt, eller vid en tömning av en lokal, kan det vara ett omfattande arbete att transportera bort skräp och avfall för återvinning.

Vi ser till att demontera och källsortera enligt återvinningsanläggningens system då detta är möjligt, för att på så sätt minska kostnaderna – osorterat skräp som slängs i samma container blir alltid mycket dyrare för kunden eftersom källsortering iallafall måste genomföras på återvinningsanläggningarna, men då till garanterat högre kostnad.
Precis som i alla jobb vi gör är miljöaspekten viktig och vi ser alltid till att återvinna ISO-miljöcertifierat.

Exempel på vad vi hjälper er att bli av med:
• möbler
• elektronikartiklar
• vitvaror
• lampor & lysrör
• farligt avfall
• byggmaterial
• övrigt avfall
• destruering av sekretessbelagt informationsmaterial (dokument, hårddiskar, cd-skivor etc)

När allt är bortforslat kan vi även hjälpa till med städning.