Arkivhantering

Professionell hantering av information

Lej ut eller ta hjälp i er arkivhantering av oss för säker professionell hjälp till låg kostnad! Våra kunder är företag, organisationer och myndigheter i Stockholmsområdet. Vi har en lösning på behoven av arkivhantering oavsett bransch, organisationens storlek eller typen av information.

Vår personal inom arkivhantering är noggrann och har stor vana och förstår vikten av att behandla arkivmaterial med försiktighet och sekretess. Genom att låta oss hjälpa er med er arkivering frigör ni inte bara utrymme, utan säkerställer även att materialet lagras riktigt säkert utan att för den sakens skull förlora snabb åtkomst när detta är nödvändigt. Det digitala arkivregister som vi sammanställer åt er gör att återsökning och beställning av magasinerat material går smidigt och snabbt.

Enskilda dokument kan vi efter överenskommelse leverera inom ett par timmar under samma dag, medan fysisk återtransport genomförs inom 24 timmar.
Arkivmaterial som inte längre behöver arkivering hjälper vi er destruera på lämpligt sätt, t ex med hjälp av dokumentförstörare, med rätt nivå av sekretess.